жовтень 2016

Інтернет-консультація з питань підготовки учнів до олімпіад
з інформатики та інформаційних технологій

/Files/images/Informatik/computer2kids.gif

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до І (шкільного) етапу


У І етапі олімпіад беруть участь учні 6-11 класів відповідно до Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у Донецькій області ( наказ № 550 від 01.10.2012р., п.3.4.1).


Інформаційні технології

Олімпіада з інформаційних технологій проводиться в один практичний тур, загальна тривалість якого 3 астрономічні години.

Завдання практичного туру спрямовані на роботу з пакетом Microsoft Office, а саме з продуктами MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint та MS Office Access. Для проведення олімпіади для кожного учасника необхідно підготувати ПК з проінстальованим офісним пакетом MicrosoftOffice 2003 (2007, 2010, 2013, 2016). Рекомендуємо заздалегідь зібрати інформацію про необхідну учасникам версію пакету ПЗ, для можливості підготувати персональні робочі місця.

Оргкомітету олімпіади з інформаційних технологій необхідно забезпечити відключення локальної мережі навчального комп’ютерного комплексу, якщо вона не використовується для здачі робіт, та вжити заходів, що унеможливлюють обмін даними між учасниками олімпіади.

Учасникам не дозволяється користуватись додатковою літературою (посібниками, довідниками тощо), також забороняється користуватися під час проведення олімпіади комунікаційними засобами.

Під час проведення олімпіади, упродовж першої години роботи, необхідно надати можливість учасникам ставити питання членам журі щодо умов завдань у письмовій формі та передбачати варіанти відповіді «Так» або «Ні», але питання не можуть стосуватися методів розв’язання задачі.


Інформатика

Сутність олімпіади з інформатики полягає в тому, що, використовуючи засоби програмування, структури даних, діти виконують оптимальні алгоритми розв’язання складних задач в обмежені терміни в атмосфері суперництва та реалізують їх конкретною мовою програмування, використовуючи комп’ютери, які зчитують із текстових файлів дані й у текстові файли виводять результат обробки цих даних реалізованим алгоритмом.

У шкільному курсі інформатики розділ алгоритмізація та програмування націлений на розвиток здібностей відповідної категорії учнів – підлітків із розвиненим логічним мисленням, підготовленим математичним апаратом, зацікавлених у формуванні себе як майбутніх програмістів. Саме такі учні, як правило, беруть участь в олімпіаді з інформатики.

На І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2016-2017н.р. пропонуються єдині завдання для 8-11 класів, які охоплюють розділ «Основи алгоритмізації та програмування» державних програм «Інформатика».

Під час проведення туру основними результатами роботи учасника мають бути:
програма, що реалізує розроблений алгоритм розв’язку задачі будь-якою мовою програмування, передбаченою державною програмою курсу інформатики. Програма повинна бути збережена на зовнішньому носії. Для введення даних та виведення результатів можна використовувати як консоль (клавіатура, монітор), так і зовнішні файли.

Для об’єктивного оцінювання результатів виконання завдань за безмашинним варіантом на І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики, доцільно користуватися такими критеріями:

/Files/images/Informatik/kk.jpg

Основним критерієм під час перевірки робіт є правильність роботи програми в різноманітних режимах.
Програма-розв’язок перевіряється за допомогою тестових наборів вхідних даних. Тести складаються членами журі олімпіади. Рекомендована кількість тестів – 5-10. Кількість балів за кожен із тестів визначає журі. Загальна оцінка за виконане завдання складається із суми балів за всі тести.

Тести можуть бути поділені на три групи:
♦ які перевіряють правильність роботи програми на простих наборах даних;
♦ які перевіряють правильність роботи програми у звичайних випадках;
♦ які перевіряють програму на граничних значеннях та у вироджених випадках.


Згідно з Додатком 2 до наказу департаменту освіти і науки
від 26.09.2016 №359 «Про проведення І етапу учнівських олімпіад
у 2016-2017 навчальному році»
Кiлькiсть переглядiв: 596